Danh mục tổng hợp

VITAMIN ĐƠN CÁC LOẠI

 

VITAMIN A

VITAMIN A OIL 1M

VITAMIN A PROPIONATE

VITAMIN A1000

VITAMIN A500

VITMIN A500 tan

 

VITAMIN B1

VITAMIN B1

VITAMIN B1HCL

 

VITAMIN B2

VITAMIN B2 80

VITAMIN B2 98%

 

 

 

VITAMIN B3 

NIACIN

NIACINAMIDE

 

VITAMIN B5

VITAMIN B5

VITAMIN B5 oil

 

VITAMIN B6

VITAMIN B6

 

VITAMIN B7

BIOTIN 2%

BIOTIN PURE

 

VITAMIN B8

INOSITOL

 

 

VITAMIN B9

FOLIC ACID

 

 

VITAMIN B12

VITAMIN B12 1% HPLC

VITAMIN B12 pure

 

VITAMIN C

VITAMIN C35%

VITAMIN C97 coated

VITAMIN C (Ascorbic Acid)

 

VITAMIN D3

VITAMIN D3 500

VITAMIN D3 500 tan

VITAMIN D3 oil1M

VITAMIN D3oil4M

VITAMIN E

VITAMIN E50

VITAMIN E50 TAN

VITAMIN E98

VITAMIN E98oil

 

VITAMIN K3

VITAMIN K3 MSB 96

 

VITAMIN AD3

VITAMIN AD3 1000-200

VITAMIN AD3E EMULSION

 

 

 

PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

KHOÁNG HỮU CƠ

ĐỒNG

CU 24%

CU 29%

CU 40.5%

 

CHROME

CROM 0.04%

CROM 0.1%

CROM  0.12%

SELEN

SE 2000

 

SẮT

FE 22%

FE 22.5% 

 

MANGAN

 

MN 21%

MN 22%

MN 29%

 

KẼM

ZN 26% 

 

 

KHOÁNG VÔ CƠ

COSO4 

CUSO4

FESO4  

KIO3

KHOÁNG VÔ CƠ

MGCL2

MGO 85

MGO 90

MGSO4  

MNO

MNSO4 

 

NACL

NAHCO3  

 

ZNO 

ZNO 72 

ZNO 88

ZNSO4

 

SELENIT 4.5 

PROKEL SELENIO  (PREMEX)

 

ĐƯỜNG

 

DEXTROSE 

SORBITOL 10%

 

LACTOSE

 

BỘT SỬA GẦY

 SWEET WHEY

 

 

 

ACID AMIN

CHOLINE 60 

DL -METHIONINE  

 

L-LYSINE SULPHATE

 

L- TRYPTOPHAN

L- VALINE

 

L-THREONINE

L-TRYPTOPHAN

 

SẮC TỐ

MÀU ĐỎ 

RED 1%

RED 2.5%

RED 10%

 

MÀU PINK

PINK 10%

 

MÀU VÀNG

YELLOW 2%

YELLOW 10%

 

DẦU CỌ ĐỎ

DẦU CỌ ĐỎ SK5

DẦU CỌ ĐỎ SK10

DẦU CỌ ĐỎ SK15

DẦU CỌ ĐỎ SK25

 

 

 

 

 

BETA-GLUCAN

BIOLEX MB40 25  

 

BETAINE

BETAINE HCL 98%   

 

CHẤT BẢO QUẢN

OXY NIL 

FARMABOND 

FUNGINAT 

 

MEN TIÊU HÓA

MEN ĐA ENZYME (bt & lng, tng hp 08 loại men)

MEN PROTEASE (bt & lng)

MEN PHYTASE 5000G

PHYZYM

RONOZYME  

 

PROBIOTIC

POWERZYME 100

 

THẢO DƯỢC

THAY THẾ KHÁNG SINH

SANACORE 16.55

SANGROVIT